OPATENTOWANIE

 Opatentowany w 1769 roku silnifc- Jamesa Watta (z ważnym wynalazkiem oddzielnego skraplacza) po raz pierwszy sprawił, że wykorzystanie pary stało się ekonomiczne. Watt osiągnął to kosztem dużego skomplikowania swojej maszyny, przynajmniej wedle ówczesnych standardów. Tłok musiał być pre­cyzyjnie wykalibrowany,  zawory wpuszczające parę do komory wymagały starannej regulacji, a skraplacz mu­siał być stale opróżniany z wody. Maszyna była precy­zyjnym i do pewnego stopnia samoregulującym się urządzeniem do przekształcania energii cieplnej w pra­cę użyteczną.